About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

Employment Information

Đại Diện Bán Hàng Đăk Nông

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 15/06/2020
Industry Retail / Wholesale , Customer Service , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Location

Dak Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI VŨ PHONG

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Thanh Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Vinh Long

Công ty TNHH FES VietNam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH M.R.O BLAST & PAINT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Ba Ria-VT

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Dak Nông