About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

Employment Information

Đại Diện Bán Hàng Thanh Hóa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Household / Personal Care
Experience 1 - 0 Years

Location

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Nghe An

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Thanh Hoa | T. Thien Hue | DakLak

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Thanh Hoa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Thanh Hoa | DakLak | Binh Dinh

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Thanh Hoa | Nghe An | Ha Tinh

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Thanh Hoa | Nghe An | Ha Tinh