About us

CÔNG TY TNHH CU LINES (VIỆT NAM)

Employment Information

ĐẠI DIỆN KINH DOANH - HÃNG TÀU

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Sales / Business Development , Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 1 Years

CÔNG TY TNHH KHÓA BẢO AN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Giải pháp đô thị Nam Hải

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CU LINES (VIỆT NAM)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Genstone Beauty

$ 6 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KHÓA BẢO AN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

San Miguel Brewery Vietnam

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Genstone Beauty

$ 6 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KHÓA BẢO AN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

San Miguel Brewery Vietnam

$ 8 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh