About us

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

Employment Information

Đại diện kinh doanh hóa chất công nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 19/08/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Southeast | Mekong Delta

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KHÓA BẢO AN

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh