Location

Dong Nai

 • Salary

  12 Mil - 18 Mil VND

 • Experience

  1 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  04/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

I. Địa bàn làm việc: Tỉnh Đồng Nai

II. Mục tiêu công việc:

- Hoàn thành các nhiệm vụ bán hàng, phát triển điểm bán, mức độ hiện diện hình ảnh và sản phẩm của Habeco địa bàn phụ trách.

- Nâng cao khả năng tiêu thụ và sức cạnh tranh các sản phẩm của Habeco tại các điểm bán trên địa bàn phụ trách.

- Đảm bảo nhà phân phối, khách hàng, PG thực hiện đúng các cam kết, chương trình, chính sách của Habeco.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

- Lên kế hoạch hành động cho địa bàn phụ trách.

- Lập kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo định kỳ.

- Hoàn thành các chỉ tiêu theo các tiêu chí KPIs.

- Thực hiện việc thăm viếng bán hàng ngày/tuần/tháng theo tiêu chuẩn bán hàng của công ty.

- Phối hợp làm việc với nhà phân phối để đảm bảo nhà phân thực hiện theo đúng hợp đồng ký kết với công ty.

- Đảm bảo việc thực hiện duy trì tiêu chuẩn bán hàng trên thị trường theo hướng dẫn, thực hiện việc bán hàng theo cách tiếp cận 7 bước bán hàng.

- Thực hiện các hoạt động bán hàng/trưng bày/ khuyến mãi/các hoạt động hỗ trợ bán hàng trong địa bàn được giao.

- Xây dựng quan hệ với chủ quán/chủ điểm bán/quản lý.

- Xây dựng quan hệ với người tiêu dùng/ nhóm tiêu dùng trong địa bàn phụ trách.

- Thường xuyên cập nhật danh sách khách hàng, xác định các điểm bán hàng tiềm năng, đề nghị và đưa vào danh sách các điểm bán mới, đảm bảo duy trì hiện diện và hình ảnh của sản phẩm tại điểm bán theo tiêu chuẩn bán hàng đã xây dựng.

- Thực hiện hướng dẫn đội ngũ nhân viên bán hàng của nhà phân phối trên thực địa (nếu có).

- Phối hợp với NPP để đảm bảo việc đặt hàng, giao hàng cho khách hàng trong địa bàn được thực hiện thuận lợi.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các khách hàng và PG trên địa bàn phụ trách.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các chính sách, chương trình tiếp thị thương mại của các khách hàng và PG trên địa bàn phụ trách.

Job Requirement

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành FMCG/FNB

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

- Ưu tiên: Nam

- Nhiệt tình, năng động, linh hoạt, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

- Sẵn sàng làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, ngoài giờ hành chính.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback