About us

Tập Đoàn Đức Trung

Employment Information

Đại Diện Kinh Doanh Ngành Hành Nike

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 28/12/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Kỹ thuật ĐẠT

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phúc Giang

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Can Tho

Tập Đoàn Đức Trung

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

$ 8 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

San Miguel Brewery Vietnam

$ 8 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại MMD

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại MMD

$ Over 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh