About us

ANHEUSER-BUSCH INBEV VIETNAM BREWERY Co.ltd

Employment Information

Đại Diện Kinh Doanh tại Lâm Đồng (thu nhập cố định từ 10T + KPI)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)
Experience 1 - 3 Years

Location

Lam Dong

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Lam Dong | Ho Chi Minh | Binh Phuoc

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong

$ 6 Mil - 14 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Lam Dong | DakLak | Tay Ninh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong