About us

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

Employment Information

Đại Diện Kinh Doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Insurance

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Yen Bai | Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ 22 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

VPP TRADING CO.,LTD

$ Competitive

  • Ha Noi

VPP TRADING CO.,LTD

$ Competitive

  • Ha Noi