About us

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

Employment Information

Đại diện kinh doanh

Job level Entry Level
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Retail / Wholesale , Medical / Healthcare , Customer Service

CÔNG TY TNHH BHNT CHUBB VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 11 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Lao Cai

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Can Tho

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 11 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

FTI Logistics Corp.

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Hai Phong