About us

Công Ty Cổ Sữa Đà Lạt

Employment Information

[Dalatmilk]_Nhân viên bảo trì điện lạnh (Lâm Đồng)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 04/07/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty Cổ Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LYCHEE

$ Competitive

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Lam Dong