About us

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Employment Information

[Dalatmilk]_Nhân Viên Kỹ Thuật Trang Trại Bò Sữa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Animal Husbandry / Veterinary , Food Tech / Nutritionist , Entry Level / Internship

Location

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Lam Dong | Tra Vinh

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế THT

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Lam Dong

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Lam Dong