About us

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

Employment Information

[Dalatmilk]_Nhân viên thông tin trang trại

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Animal Husbandry / Veterinary , Food Tech / Nutritionist

Location

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công Ty Cổ Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công Ty Cổ Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong | Ho Chi Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

$ 7,5 Mil - 11 Mil VND

  • Lam Dong

Công ty TNHH Thời Trang Nón Sơn

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Tien Giang | Khanh Hoa | Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Lam Dong

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Lam Dong | Dong Nai | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ 7,9 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Nai | Lam Dong | Tien Giang