About us

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

Employment Information

ĐẤT XANH GROUP - TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Consulting

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real

$ 15 Tr - 60 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real

$ 15 Tr - 60 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 5 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 15 Tr - 60 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần BĐS Danh Khôi

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty SX TM DV Lê Mây

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh