About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

Employment Information

Data Admin Kiêm Thủ Quỹ (Hà Đông, Hà Nội)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/07/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process
Experience 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi