About us

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ VelaCorp

Employment Information

Data Analyst/ Business Intelligence (Senior)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 30/09/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network , Others
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

$ 33 Mil - 48,4 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCV VIỆT NAM

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

$ 23 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Ariston Thermo Industrial Việt Nam

$ Over 4 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

$ 23 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

MegaCEO

$ 28,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Ha Nam