language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Data Analyst - Phân Tích Dữ Liệu

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Giải thích dữ liệu, phân tích kết quả bằng cách sử dụng các kỹ thuật thống kê và cung cấp báo cáo theo yêu cầu.

- Chuyển hóa dữ liệu thành thông tin chi tiết.

- Xác định, phân tích và diễn giải các xu hướng hoặc các mẫu trong các tập dữ liệu phức tạp.

- Phân tích và nếu đề xuất cải thiên việc sử dụng data cho hiệu quả.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu hoặc phân tích nghiệp vụ.

- Kỹ năng phân tích và báo cáo, giám sát hiệu quả của dữ liệu, lập kế hoạch quản lý chất lượng dữ liêu, đề xuất phương án cải thiện.

- Có kỹ năng phân tích sắc bén, khả năng thu thập, tổ chức, phân tích và phổ biến lượng lớn thông tin một cách chi tiết và chính xác.

- Có khả năng đặt vấn đề, viết báo cáo và trình bày kết quả.

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Toán, Kinh tế, Khoa học máy tính,Quản trị thông tin hoặc thống kê.

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị và xử lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu trong dịch vụ nghiên cứu thị trường hoặc Contact Center.

- Yêu cầu kỹ năng báo cáo tốt.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

Company size: 100-499
The measure of our client companies’ satisfaction is the measure of value in our company’s existence. We truly aspire to offer client oriented outsourcing...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Data Analyst - Phân Tích Dữ Liệu

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts