About us

Công Ty TNHH Kamereo

Employment Information

Delivery Checking - Nhân viên Kiểm Hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 7,500,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Executive management , Quality Control (QA/QC)

Công ty TNHH Cân Điện tử Thủ Đô

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Wellspring International Bilingual School Saigon

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Coca-Cola

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

LOGIVAN Technologies Pte.,

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Kyanon Digital

$ 44 Mil - 55 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Chào Buổi Sáng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh