language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Deputy Brand and Communication Manager

Công Ty Cổ Phần VHRS
Updated: 09/01/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary: -

 • Industry: Others

  Deadline to apply: 07/02/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trộ Trưởng Bộ phận Quản lý Thương hiệu lên kế hoạch, thực thi và xem xét Kế hoạch phát triển Thương Hiệu tổng thể.
 • Định hướng nhân viên thực hiện các chiến lược thương hiệu để củng cố sự chiến lược phát triển Thương hiệu chung của Gamuda Land tại Việt Nam.
 • Cộng tác tốt với Bộ phận Truyền thông và Thương hiệu của Gamuda Land Việt Nam cũng như các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tất cả mọi thủ tục được xử lý trôi chảy theo đúng tiến trình.
 • Tổng hợp và trình bày các Báo cáo Quản lý Thương hiệu một cách hiệu quả.
 • Xây dựng phát triển nội dung (bao gồm cả tầm nhìn phát triển, định vị, tên, USP’s, giới thiệu) cho các sản phẩm của GLHCMC.
 • Xây dựng mạng lưới sâu rộng để xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng và tạo tiền đề để phát triển các mối quan hệ kinh doanh.
 • Đánh giá các thông tin và phân tích vấn đề / khủng hoảng một cách logic để đưa ra các giải pháp phù hợp.
 • Nắm rõ các khái niệm, cách thực hiện cũng như các thủ tục trong việc phát triển thương hiệu của công ty Bất động sản.
 • Bất cứ nhiệm vụ nào khác được giao vào từng thời điểm

 

 • Support BrandCom Manager (Central BrandCom of VN) to lead HCMC Branding team to plan, execute and review overall Brand Plan of Celadon City. 
 • Drive HCMC team to implement branding strategies for the company to support the overall Branding Campaign of Gamuda Land in Vietnam.
 • Communicate and work well Central BrandCom of Gamuda Land Vietnam as well as with all relevant internal departments to ensure work flow is smooth for all processes & procedures. 
 • Compile and present Branding & Communications Reports of HCMC effectively and efficiently.
 • Formulation of development storylines (including development visioning, positioning, naming, USP’s, taglines) for GLHCMC products. 
 • Build local network both deep and wide to identify potential business opportunities and leverage business relationships.
 • Evaluate information and analyze problems/crisis logically to develop solutions. 
 • Be familiar with standard business concepts, practices, and procedures of Branding Department within a Real Estate company.
 • Any other tasks assigned from time to time.

Job Requirement

 • Chuyên môn : Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc liên quan đến Quản trị Kinh Doanh 
 • Kinh nghiệm : 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing/Thương hiệu/Kinh Doanh với ít nhất 02 năm kinh nghiệm Quản Lý.
 • Đã từng làm việc cho các Công ty BĐS là một lợi thế.
 • Kỹ năng : Thành thạo vi tính văn phòng Word, Excel, PowerPoint and Outlook. 
 • Giao tiếp Tiếng Anh trôi chảy cả viết và nói
 • Tính cách : Thái độ làm việc tích cực, chi tiết, khả năng làm việc nhóm, đa nhiệm và kĩ năng tổ chức tốt

 

 • Qualifications : Degree in Marketing or Business Management related
 • Experience : 05 years of proven Marketing/Branding/Business experience with at least 02 year experience in management. Experience in Real Estate Company is plus point.
 • Specific skills / abilities : Must be proficient in Word, Excel, PowerPoint, and Outlook  Fluency in English both written & speaking skill 
 • Personal qualities  : Positive attitude, detail and team oriented with good multitasking and organizational ability. 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần VHRS

Company size: 25-99
VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ...Detail

Deputy Brand and Communication Manager

Công Ty Cổ Phần VHRS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts