language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Deputy Project Manager

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Responsible for implementing projects as per the construction drawing and contract requirement.
 • Responsibility for implementing project as per the construction drawing and contract requirement.
 • To monitor and ensure the progress of construction works is on schedule and complied with the required quality standard.
 • Responsible to keep track the progress billing stage completion.
 • To attend Board of Director’s Meeting, Management Meeting, Authorities’ meeting and to chair Construction Implementation and Control Meeting.
 • To attend all Authorities’ inspection.
 • Recommendation on Variation Order (if any) for Project Manager’s approval.
 • To liaise with other heads of department such as contract matters, approval status and future development.
 • To liaise with Architects and consultants on technical matters in relation to construction works.
 • To approve all staffs monthly claim and COW over time claim.
 • Participating in manpower planning, interview and recruitment.
 • To act as Superintendent Officer (SO) for all contracts.
 • To shortlist the consulting engineers of the particular discipline to be invited to submit their services, financial proposal and to recommend the consulting engineers for engagement.
 • To review the development’s engineering concept with respective consulting engineers.
 • To ensure drawings review and design optimization objectives are achieved.
 • To supervise, follow up, coordinate and take charge all Authorities submission and approval during pre-development, during construction and post development.
 • Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

---------------------------------------------

 • Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc xây dựng bắt đầu từ lúc cọn thầu đến khi hoàn thành dự án thực tế.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện dự án theo các bản vẽ xây dựng và yêu cầu hợp đồng.
 • Giám sát và đảm bảo tiến trình xây dựng theo đúng tiến độ và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ hoàn thành giai đoạn thanh toán.
 • Tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc, của các Cơ quan chức năng và chủ trì cuộc họp về kiểm soát và Thi công xây dựng.
 • Tham gia tất cả các cuộc kiểm tra của Nhà chức trách.
 • Đề xuất duyệt các phát sinh (nếu có) cho Giám đốc dự án.
 • Liên hệ các trưởng bộ phận khác về việc hợp đồng, tình hình phê duyệt và hướng tương lai.
 • Liên hệ với các kiến trúc sư và chuyên gia tư vấn về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng.
 • Phê duyệt tất cả yêu cầu thanh toán hàng tháng của nhân viên và yêu cầu thanh toán ngoài giờ của thư ký công trình.
 • Tham gia vào việc hoạch định nhân sự, phỏng vấn và tuyển dụng.
 • Đóng vai trò là người kiểm soát ngân sách (SO) tất cả các hợp đồng.
 • Lựa chọn và mời các kỹ sư tư vấn chuyên ngành cụ thể đệ trình các dịch vụ chuyên nghiệp, đề xuất tài chính và khuyến nghị bổ nhiệm kỹ sư tư vấn tham gia dự án.
 • Rà soát sự triển khai thiết kế so với ý tưởng ban đầu với các kỹ sư tư vấn tương ứng.
 • Đảm bảo việc xem xét bản vẽ và các mục tiêu tối ưu hóa thiết kế đã đạt được.
 • Giám sát, theo dõi, điều phối và phụ trách tất cả các thẩm quyền trình và phê duyệt trong quá trình tiền phát triển, xây dựng và phát triển.
 • Các nhiệm vụ khác được Ban giám đốc phân công tại từng thời điểm.

Job Requirement

 • Degree in Civil engineering.
 • Minimum 10 years working in Property Development.
 • Good working knowledge of Civil Engineering related to construction and property development.
 • With civil and structure design knowledge, large development design experience, knowledge of current authorities and M&E design requirements.
 • Able to communicate with all levels, assertive and initiative.

------------------------------------------

 • Bằng kỹ sư Công trình xây dựng Dân dụng.
 • Tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực phát triển Bất động sản.
 • Nhiều kiến thức liên quan đến xây dựng và phát triển BĐS thuộc công trình Dân dụng.
 • Kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế kết cấu, cơ điện, triển khai thiết kế dự án quy mô lớn, xin phép xây dựng với các cơ quan chính quyền có liên quan.
 • Có khả năng giao tiếp ở mọi cấp độ, tự tin và chủ động.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

Deputy Project Manager

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts