About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DEBORAH

Employment Information

Designer – Kiến Trúc Sư 3D

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 29/05/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect
Experience 1 Years

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ HUMPHREYS & PARTNERS (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH MInh Long

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG DƯƠNG

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi