About us

Công Ty TNHH Nha Khoa Dr.vương

Employment Information

Designer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 06/02/2021
Industry Arts / Creative Design , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phổ Giác

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần TM & DV Phong Vũ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH In 3D Thành Danh

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH STRADEX VIỆT NAM

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Annam Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 11 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Platinum Global

$ Competitive

  • Ho Chi Minh