Developer (JAVA,.NET, PL/SQL)

HDBank
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

· Phát triển các ứng dụng liên quan đến các hệ thống ngân hàng trực tuyến: internet Banking, Mobile Banking, cổng thanh toán (payment gateway), phát triển các tiện ích thanh toán thẻ và các hệ thống ứng dụng khác hỗ trợ giao dịch trực tuyến.

· Phát triển các ứng dụng quản trị nội bộ: Quản lý và phê duyệt khoản vay, số hoá thủ tục giấy tờ, quản lý bán hàng và các ứng dụng hỗ trợ thúc đẩy công tác quản lý và kinh doanh của ngân hàng.

· Phát triển ứng dụng trên hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) hoặc ứng dụng tích hợp với hệ thống ngân hàng lõi.

· Một số ứng dụng có thể phải đảm trách việc thiết kế chi tiết ứng dụng, prototype, dataflow, workflow,...

· Hỗ trợ chẩn đoán, xử lý sự cố phát sinh liên quan đến các hệ thống ứng dụng được phân công.

· Thực hiện các chính sách bảo mật, và tuân thủ quy trình/quy định của HDBank.

Job Requirement

·        Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về Khoa học máy tính, CNTT, Toán Tin;

·        Hiểu biết về các hệ thống CNTT ứng dụng trong ngân hàng là lợi thế.

·        Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình: .Net, Java, Web React, PL/SQL (có kinh nghiệm nhiều hơn 01 ngôn ngữ hoặc một framework phổ biến là lợi thế)

·        Có xử lý API Web Services và sử dụng thành thạo các công cụ lập trình như Eclipse, Netbean

·        Có kinh nghiệm làm tốt về Java core Back-End, xử lý tốt Multithread, Multi-processing, cơ chế Hash table, cơ chế xử lý file.

·        Có kinh nghiệm làm việc và thiết kế CSDL trên DB Oracle, MS SQL …

·        Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành Enterprise Linux, HP-UX là một lợi thế.

·        Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

·        Có khả năng đọc tài liệu và giao tiếp bằng Tiếng Anh

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback