About us

Công ty TNHH Thời Trang Nón Sơn

Employment Information

DEVELOPER & MERCHANDISE

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 15/05/2021
Industry Marketing , Arts / Creative Design , Textiles / Garments / Fashion
Experience 2 - 5 Years

NAMYANG SOURCING CO., LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Yakjin Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

SAE-A VIETNAM COM., LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VPĐD KT Group Inc Tại TP. Ho Chi Minh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GARDENLINE VN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MINISTOP

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Văn Phòng Đại Diện The Haddad Organization (Far East) Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Star Hằng Lê

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh