About us

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

Employment Information

Development Engineer - Kỹ sư Phát triển

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

Location

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Unico Vina

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Unico Vina

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong