About us

Đồng Hồ Hải Triều

Employment Information

[ĐH Hải Triều] Brand Marketing Specialist (Chuyên viên Marketing nhãn hàng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 2 - 5 Years

Đồng Hồ Hải Triều

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần TM & DV Phong Vũ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh