About us

Đồng Hồ Hải Triều

Employment Information

[ĐH Hải Triều] Chuyên viên Mua hàng bán lẻ – Đặt hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Textiles / Garments / Fashion , Purchasing / Merchandising
Experience 2 - 5 Years

Đồng Hồ Hải Triều

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần WiCook

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Rita Võ

$ 14 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh