About us

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

Employment Information

Dịch vụ khách hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 04/12/2020
Industry Customer Service
Experience 1 Years

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Vinh Phuc | Thanh Hoa | Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Nghe An | Nam Dinh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 15 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Nam Dinh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Nghe An