language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Điều hành marketing - Marketing Executive

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)
Updated: 05/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phối hợp với các bộ phận trong tổ chức và đối tác chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu Marketing. Tích cực đóng góp các thông tin, các đề xuất về hoạt động Marketing cho các tổng kết và kế hoạch chiến lược; chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch hành động tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và đạo đức. Cập nhật các xu hướng marketing; xác định những cải tiến hệ thống, thực hiện những thay đổi.

Job Requirement

Nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách xác định rõ nhu cầu của người tiêu dùng; vạch rõ thị trường, thị phần của đối thủ, và điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ.

Cung cấp thông tin bằng cách thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu và xu hướng. 

 Bảo vệ giá trị của tổ chức bằng cách giữ bí mật thông tin về chiến lược.

Cập nhật kiến thức công việc bằng cách tham dự các cơ hội đào tạo; xem các ấn phẩm chuyên ngành; thiết lập mạng lưới quan hệ cá nhân, gia nhập vào tổ chức chuyên nghiệp của ngành nghề. 

Hoàn thành các nhiệm vụ của tổ chức và nhiệm vụ marketing bằng cách hoàn thành các mục tiêu liên quan khi có yêu cầu. 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) là nơi nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên; phát triển và chuyển giao công nghệ sản...Detail

Điều hành marketing - Marketing Executive

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts