About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Employment Information

Điều Phối Gia Sư

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Education /Training , Human Resources
Experience 1 - 0 Years

Công ty TNHH Delivery Chinatown

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH True Juice Việt Nam

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Thiết Bị Y Tế

$ Competitive

  • Ha Noi