About us

NINJA VAN VIỆT NAM

Employment Information

Điều Phối Trạm Giao Nhận - Diễn Châu (Nghệ An)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Telecommunications , Freight / Logistics / Warehouse
Experience 0 - 1 Years

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Nghe An

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Nghe An

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Nghe An

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Nghe An

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Nghe An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ 6,5 Tr - 7 Tr VND

  • Nghe An

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Nghe An