language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Digital Banking_Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (BA)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 11/03/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 - 2 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 09/04/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Phân tích và tài liệu hóa giải pháp công nghệ cho các yêu cầu được phân giao từ dự án/yêu cầu phát triển

- Xây dựng các kịch bản kiểm thử sau khi các yêu cầu phát triển về dịch vụ CNTT đã được phê duyệt của các đơn vị nghiệp vụ

- Tham gia vào quá trình kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ

- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ sử dụng sản phẩm CNTT trong quá trình kiểm thử người sử dụng cuối

- Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc

Job Requirement

- Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông/ Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế/ hoặc tương đương

- Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm tương đương hoặc kinh nghiệm mảng  tư vấn, phân tích và đảm bảo chất lượng sản phẩm tại các tổ chức Tài chính/Ngân hàng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Digital Banking_Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (BA)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts