About us

Công Ty CP Việt Tinh Anh

Employment Information

Digital Content Executive

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/02/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Online Marketing
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY TNHH DM&C

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CitiGym

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ADIGIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH H2 Technology

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PMAX Join Stock Company

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Kompa Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Digiworld Corporation

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh