About us

Faro Recruitment Vietnam JSC

Employment Information

Digital Marketing Executive (Clinic)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 24/07/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Medical / Healthcare
Experience 1 - 5 Years

Location

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Anh LÊ TOEIC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình (Uncle-Bills)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Việt Tinh Anh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn

$ 13 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh