About us

PMAX Join Stock Company

Employment Information

Digital Marketing Executive (Optimizer)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 3 Years

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Bắc Mỹ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình (Uncle-Bills)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Quốc Tế ISE

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ 13 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ 13 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Gigatum Vietnam JSC

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DM&C

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Modmo

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh