About us

Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn

Employment Information

Digital Marketing Executive

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Household / Personal Care
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình (Uncle-Bills)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Galaxia Comms Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH PRIME COMMERCE VIỆT NAM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật DDA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Việt Tinh Anh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh