About us

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Quốc Tế ISE

Employment Information

Digital Marketing Executive

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Consulting
Experience 1 - 5 Years

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Bắc Mỹ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình (Uncle-Bills)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

MẮT BÃO CORPORATION

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Representative Office of Kimson Limited

$ 13 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHA NO

$ 14 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

$ 14 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Hải Li

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Faro Recruitment Vietnam JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

AMOREPACIFIC VIETNAM

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VY NAM HOLDINGS

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh