About us

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Softfun

Employment Information

Digital Marketing - Mobile Game (Fresher)

Job level Entry Level
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Marketing , IT - Software , Entry Level / Internship

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Softfun

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Moli Group

$ 10 Mil - 80 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Softfun

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần VNG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phần Mềm Softfun

$ 7 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Lớp Học Nhỏ

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần IPP Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh