About us

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Winhouse

Employment Information

Digital marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Advertising / PR / Communications , Real Estate , Marketing
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY TNHH ĐT PT XÂY DỰNG HOÀNG THÁI ANH

$ Over 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KAY GROUP

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CT TNHH Thiện Tâm Thành

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV INTERNATIONAL

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thiết Kế Và Xây Dựng Khởi Nguyên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Việt An

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Innovative Hub

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

MONEYCAT VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh