Location

Ho Chi Minh

Work type
 • Work from home
 • Salary

  18 Mil - 23 Mil VND

 • Experience

  5 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  05/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Trách nhiệm/ Nhiệm vụ chính

1. In charge of digital campaign of Song Tien Corp & project

Chịu trách nhiệm chiến dịch Kỹ thuật số của công ty và dự án

2. Briefing, planning & set KIP for digital campaign

Mô tả công việc, lập kế hoạch & đặt mục tiêu, kết quả cho chiến dịch Kỹ thuật số

3. In charge of executing digital campaign, report the result, control budget & optimize campaign

Chịu trách nhiệm thực hiện chiến dịch Kỹ thuật số, báo cáo kết quả, kiểm soát ngân sách và tối ưu hóa chiến dịch.

4. Control communication direction to ensure the consistence of Marketing strategy

Kiểm soát định hướng truyền thông để đảm bảo tính đồng bộ của chiến lược marketing

5. Social listening & propose solution

Thăm dò ý kiến trái chiều trên mạng xã hội & đề xuất giải pháp

6. Incharges in doing daily/ weekly/ monthly report or whenever required

Chịu trách nhiệm làm báo cáo ngày/ tuần/ tháng hoặc khi được yêu cầu

7. Coordinate with other Departments on the related work.

Phối hợp với các Phòng ban khác đối với các công việc liên quan.

8. Perform other works as directed by direct supervisor.

Thực hiện các công việc khác được giao bởi giám sát trực tiếp.

Job Requirement

Qualifications                         : Bachelor Degree

Chuyên môn                            : Tốt nghiệp Đại học

Experience                             : 3 year experience

Kinh nghiệm                            : 3 năm kinh nghiệm

Specific skills / abilities           :

ü  Minimum of 1 year experience in Real Estate

Ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản

ü  Good communication in English is an advantage

                                   Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế

ü  Good planning skills & timeline management

        Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý thực hiện tốt

Personal qualities                   : Enthusiastic, hardworking and trust worthy

Tính cách                                : Nhiệt tình, chăm chỉ và đáng tin cậy

 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 33

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback