About us

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

Employment Information

DIGITAL MKT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ 12 Mil - 13,5 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần thời trang GENVIET

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ 11 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ 11 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi