About us

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Employment Information

Dist 1 _ Marketing Executive (Digital MKT / Cosmetics) _ 19168KD

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 23,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MONUMENT ASIA69 GROUP

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 28,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

HCM Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 16 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Kyowon The Orm Vietnam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh