language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

Distribution Training Executive

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
Updated: 11/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ nhóm Huấn luyện Phát triển Kinh doanh trong việc thực hiện các chiến lược tăng trưởng với các chương trình hoạt động đào tạo phát triển.
 • Đảm bảo kế hoạch công tác & đào tạo phù hợp, làm việc với đội ngũ kinh doanh và các phòng ban chức năng để hỗ trợ các hoạt động đào tạo.
 • Hỗ trợ và thực hiện các công việc hành chính liên quan đến các hoạt động đào tạo theo sự phân công của Trưởng phòng Huấn luyện Phát Triển Kinh doanh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng / đại học.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm liên quan đến các vị trí trợ lý, thư ký, đào tạo, ...
 • Thành thạo MS Office (Excel, Word, Power Point…)
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
 • Thể hiện sự trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm, chủ động và khả năng thích ứng.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

www.phuhunglife.comCompany size: 200-500
Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company (PhuHungLife) officially entered the Vietnam life insurance market in 2013 and is the first joint stock life...Detail

Distribution Training Executive

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts