language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Abbott

Company profile: Abbott Vietnam was established in the year 1995. Since then, it has undergone extraordinary development and was soon perceived as one of the premier healthcare providers in the... Detail

Receive job alert by this company

District Manager (Quản Lý Trình Dược Viên) - HCM

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Số lượng tuyển dụng: 2

- Số lượng nhân viên quản lý: 9 TDV (Ngành Hàng Dinh Dưỡng Kênh Y Tế)

- Báo cáo cho: Ethical Sales Manager (tương đương Regional Sales Manager)

1. Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh Địa Bàn:
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh, dẫn dắt sự kiện và hoạt động. Quản lý hoạt động hàng ngày của đội ngũ bán hàng.
• Đảm bảo độ bao phủ tối đa trên địa bàn và khách hàng.
• Phân chia nguồn lực cho các Trình Dược Viên, lên kế hoạch về target và đánh giá kết quả làm việc theo tháng.
• Đề xuất và thực hiện kế hoạch kinh doanh để đạt được target và giải quyết các khó khăn trên địa bàn.
• Quản lý chi phí và hiệu quả của các hoạt động kinh doanh dựa trên việc tận dụng nguồn lực và ưu tiên chi.
• Đào tạo nhân viên trên địa bàn
• Đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trọng điểm.
• Thực hiện các báo cáo về phản hồi khách hàng và các trao đổi với các phòng ban liên quan về tình hình địa bàn.
• Thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các hoạt động marketing.
• Phản hồi về chính sách thưởng sau mỗi giai đoạn thực hiện.

2. Quản Lý Nhân Viên
• Hỗ trợ nhân viên thực hiện kế hoạch phát triển.
• Phát triển và duy trì kế hoạch nhân tài và đẩy mạnh thái độ chủ động trong công việc.
• Đảm bảo hoạt động của đội ngũ tuân thủ theo quy định công ty và pháp luật hiện hành.
• Các dự án khác theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

HỌC VẤN
- Đại học
- Ưu tiên bằng cấp Y Dược

Kinh nghiệm làm việc
- Kinh nghiệm vị trí quản lý ít nhất 2-5 năm trong ngành Dược phẩm/Chăm sóc sức khoẻ kênh Y Tế
Kĩ năng chính
- Kĩ năng lãnh đạo
- Kĩ năng giao tiếp
- Kĩ năng thuyết trình
- Kĩ năng quản lý
- MS Office
Thái độ cần thiết:
- Thích ứng nhanh
- Chủ động
- Sáng tạo
- Trung thực
- Làm việc nhóm

More Information

 • Experience: 1 - 5 Years

Employment Information

District Manager (Quản Lý Trình Dược Viên) - HCM

Abbott

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts