language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

District Sales Manager _Glomed_Bình Duong, Binh Phuoc & Tay Ninh

Abbott
Updated: 24/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

· Huấn luyện và đào tạo cho TDV

· Triển khai và thực thi những Hoạch Định, Kế Hoạch của cấp trên

· Tính lãi, lỗ cho NPP (ROI)

· Định hướng phát triển NPP – Theo định hướng phát triển của công ty

· Hoàn thành Chỉ tiêu hàng tháng/ Quý/ Năm (Sell in)

· Xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng trong khu vực

· Quản lý, Xây dựng đội ngủ Trình Dược Viên chuyên nghiệp

· Gia Tăng bao phủ và Mở rộng thị trường được giao

· Định hướng và phát triển cho đội ngũ Trình Dược Viên

Job Requirement

·         Bachelor’s degree in Pharmacy or Medicine preferred

·         At least 2-year experience at the same position

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Abbott

Company size: 1.000-4.999
Company profile: Abbott Vietnam was established in the year 1995. Since then, it has undergone extraordinary development and was soon perceived as one of...Detail

District Sales Manager _Glomed_Bình Duong, Binh Phuoc & Tay Ninh

Abbott

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts