About us

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

Employment Information

Đôi Đũa Vàng - Tuyển Kế Toán Tổng hợp (VP Hà Nội)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 3 - 0 Years

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 22 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi