About us

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

Employment Information

Đôi Đũa Vàng - Tuyển Trưởng Kho (Chi Nhánh Thanh Trì)

Job level Manager
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Food & Beverage (F&B) , Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 22 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi