language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Đội Trưởng Đội Bán Hàng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 26/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và ủy quyền của Ban Giám đốc)
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tuần, theo tháng
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc
 • Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh
 • Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng kinh doanh
 • Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh
 • Đảm bảo chỉ tiêu doanh số đề ra.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo trước Giám đốc về hoạt động và hiệu quả của phòng Kinh doanh
 • Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và ủy quyền của Ban Giám đốc)

Job Requirement

 • Am hiểu về thị trường đường nha, tinh bột, MSG, có mối quan hệ tốt với Bộ phận Thu mua của khách hàng trong các ngành hang này là một lợi thế.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Ngoại thương, Marketing
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh từ 5 năm trở lên, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí trưởng phòng hoặc tương đương.
 • Đọc hiểu,viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính Word, Exel, Powerpoint.
 • Kỹ năng giao tiếp: Diễn đạt rành mạch, rõ ràng các khái niệm phúc tạp có tính thuyết phục cao tới các đối tượng khác nhau.
 • Ý thức trách nhiệm:  Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong tổ chức. Luôn tự tìm ra các cách mới để hoàn thành công việc tốt nhất.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

Đội Trưởng Đội Bán Hàng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts