language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP

[Đông Bắc 2] - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (ASM)

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP
Updated: 14/11/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

- Nhận chỉ tiêu kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh để đáp ứng các chỉ tiêu doanh số đã được đặt ra hàng tháng/quý/năm.
- Đề xuất và triển khai các phương án kinh doanh, phát triển thị trường, các biện pháp cải tiến, nâng cấp hện thống phân phối, bán hàng cho phù hợp với thực tế thị trường và chiến lược phát triển của công ty.
- Lập kế hoạch công việc cho đội ngũ kinh doanh phụ trách.
- Lập báo cáo tình hình kinh doanh, thị trường theo định kỳ và theo yêu cầu của Phó phòng, Trưởng phòng bán hàng
- Phối hợp với phòng Marketing thực hiện, triển khai thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu, quảng bá hình ảnh tại địa bàn.
- Tìm thêm Nhà phân phối mới, đào tạo, cùng đi công tác với NPP mới, giúp công ty xây dựng kế hoạch hoạt động bán hàng, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng.
- Khảo sát tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, tham mưu kịp thời cho PP, TP bán hàng để có chiến lược kinh doanh phù hợp, có định hướng phát triển thị trường bền vững.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch và đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, khắc phục các vấn đề tồn tại nếu có, nhận và soát xét các báo cáo của nhân viên thuộc phạm vi phụ trách.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với NPP và khách hàng.
- Tuyển dụng nhân sự, xây dựng bộ máy nhân sự kinh doanh cho công ty trên toàn bộ địa bàn.
- Trực tiếp quản lý, giám sát công việc của đội ngũ nhân viên trên địa bàn.

Job Requirement

  Độ tuổi: từ 30 - 40 tuổi
- Trình độ: Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm: có từ 03 năm kinh nghiệm trở ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm trong ngành FMCG
- Kỹ năng khác:
+ Kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục
+ Kỹ năng hoạch định chiến lược
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp
+ Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP

http://idpjobs.com
Được thành lập năm 2004, Công ty cổ phần sữa quốc tế (IDP) có trụ sở và nhà máy chế biến các sản phẩm sữa đặt tại hai địa danh có nguồn nguyên liệu lớn của...Detail

Similar jobs

[Đông Bắc 2] - Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (ASM)

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts