From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Đồng Nai] Nhân viên R&D mảng bột trộn - cty no.1 ở Nhật mới vào VN. [CỰC HOT]

HRnavi Joint Stock Company
Updated: 20/09/2018

Employment Information

 • Work location: Dong Nai

  Job level:

 • Experience: 2 Years

  Salary: -

 • Industry: Food Tech / Nutritionist

  Deadline to apply: 31/10/2018

Job Description

 • Nhận thông tin từ nhân viên kinh doanh
 • Trộn nguyên liệu và tạo hỗn hợp dựa trên công thức đã cho.
 • Nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới, phụ trách làm mẫu sản phẩm.
 • Đưa ra ý tưởng, kế hoạch phát triển sản phẩm mới.
 • Phụ trách tính toán chi phí nguyên liệu cho sản phẩm, lập lưu đồ thao tác cho sản phẩm.
 • Hợp tác với công ty mẹ (Nhật Bản, Thái Lan) để sản xuất bột làm mẫu
 • Các công việc liên quan khác

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm R&D bột trộn sẵn
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Khả năng báo cáo, bàn bạc

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

HRnavi Joint Stock Company

http://hrnavi.com/
HRnavi is the recruitment support service of iGlocal Resource which has at its core a focus on local talent. As an affiliated group member with the...Detail

Similar jobs

[Đồng Nai] Nhân viên R&D mảng bột trộn - cty no.1 ở Nhật mới vào VN. [CỰC HOT]

HRnavi Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts