About us

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức

Employment Information

DƯỢC SỸ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM- Thu nhập lên đến 16 triệu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Marketing , Pharmacy , Medical / Healthcare
Experience 1 - 3 Years

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi